/* */

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 1982 r. # Alusuisse Italia SpA przeciwko Radzie i Komisji Wspólnot Europejskich. # Sprawa 307/81. Alusuisse Italia przeciwko Radzie i Komisji TITJUR