Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 6, 11 styczeń 2007