Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 956/2014 al Comisiei din 9 septembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume