Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 956/2014 z dnia 9 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw