Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 247, 29 lipca 2014