Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 144, 14 czerwiec 2005