Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 283, 27 wrzesień 2011