Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2014