Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 252, 27 sierpień 2011