Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 2556/82 z dnia 22 września 1982 r. zmieniające po raz ósmy rozporządzenie (EWG) nr 2730/81 ustalające wykaz agencji w państwach trzecich przywozu uprawnionych do ogłaszania przetargów w sektorze mleka i przetworów mlecznych