Sprawa F-79/15: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2015 r. – ZZ/EBC