Fri-El Acerra przeciwko Komisji Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 13 września 2013 r. # Fri-El Acerra Srl przeciwko Komisji Europejskiej. # Sprawa T-551/10. TITJUR