Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 141, 16 czerwiec 2006