/* */

Sprawa T-405/13: Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2014 r. – Comptoir d’Épicure/OHIM – A-Rosa Akademie (da rosa) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską — Graficzny znak towarowy da rosa — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy aROSA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 i zasada 22 rozporządzenia (WE) nr 2868/95]