Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 14, 19 styczeń 2006