Decyzja Komisji z dnia 27/03/2015 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.7539 - GIP II / ACS / DEVCO) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)