Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1029/2013 z dnia 23 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka europejskiego w obszarach VI i VII; w wodach UE i wodach międzynarodowych obszaru Vb; w wodach międzynarodowych obszarów XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Niderlandów PROPCELEX