Associazione sportiva Taranto calcio przeciwko Włochom TITJUR Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. # Associazione sportiva Taranto calcio Srl przeciwko Rebublice Włoskiej. # Sprawa C-11/14 P.