Środki odnoszące się do reorganizacji – Decyzja w sprawie środków odnoszących się do reorganizacji spółki „Diethnis Enosis A.A.E.” (Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)