Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 142, 22 maj 2012