Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Publikacja tytułów i odniesień do norm technicznych w rozumieniu art. 20 dyrektywy)Tekst mający znaczenie dla EOG