Decyzja Komisji z dnia 12/08/2015 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.7672 - VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA / VOLKSWAGEN CREDIT COMPANIA FINANCIERA) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)