Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 311, 16 grudzień 2004