Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 28 kwietnia 2015 r.#Luigi Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej.#Artykuł 34 §§ 1 i 2 regulaminu postępowania – Niezgodność z prawidłowym administrowaniem wymiarem sprawiedliwości – Wykluczenie przedstawiciela strony z postępowania.#Sprawa F-33/14. Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 28 kwietnia 2015 r.