Sprawa T-454/14: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2014 r. – Warimex przeciwko OHIM (STONE)