Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 275, 19 październik 2007