TITJUR Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 24 października 2014 r. # Xavier Grau Ferrer przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Sprawa T-543/12. Grau Ferrer przeciwko OHMI - Rubio Ferrer (Bugui va)