Mascetti przeciwko Komisji TITJUR Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 lipca 1983 r. # Maria Mascetti przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Urzędnik. # Sprawa 145/80.