2012/748/WPZiB: Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/19/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie