Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Protokół paryski – plan przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie po 2020 r.” (COM(2015) 81 final)