Sprawa T-470/14: Wyrok Sądu z dnia 22 października 2015 r. – Hewlett Packard Development Company/OHIM (ELITEPAD) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ELITEPAD — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]