T-470/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. október 22-i ítélete – Hewlett Packard Development Company kontra OHIM (ELITEPAD) („Közösségi védjegy — Az ELITEPAD közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)