Predmet T-470/14: Presuda Općeg suda od 22. listopada 2015. – Hewlett Packard Development Company protiv OHIM-a (ELITEPAD) („Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice ELITEPAD — Apsolutni razlog za odbijanje — Razlikovni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009”)