Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 257, 6 września 2013