Sprawa T-797/14: Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2014 r. – Skype/OHIM – Sky International (SKYPE)