Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 125, 13 maj 2010