Sprawa F-123/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 października 2013 r. — Palleschi przeciwko Komisji (Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego do zadań pomocniczych — Artykuł 3b WZiP — Wniosek o zmianę kwalifikacji na umowę o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego na czas nieokreślony — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)