Rozporządzenie Rady (WE) nr 1434/98 z dnia 29 czerwca 1998 r. określające warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi