Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 386, 29 grudzień 2006