Wyrok Trybunału z dnia 15 stycznia 1987 r. # Alan Ainsworth i inni przeciwko Komisji i Radzie Wspólnot Europejskich. # Sprawy połączone 271/83, 15, 36, 113, 158, 203/84 oraz 13/85. Ainsworth i in. przeciwko Komisji i Radzie TITJUR