Castagnoli przeciwko Komisji Opinia rzecznika generalnego Cruz Vilaça przedstawione w dniu 12 maja 1987 r. # Marco Castagnoli przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Niedopuszczalność. # Sprawa 329/85. TITJUR