WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (trzecia izba) z dnia 25 września 2014 r.#Carla Osorio i in. przeciwko Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ).#Służba publiczna – Wynagrodzenie – Personel ESDZ pełniący służbę w państwie trzecim – Decyzja organu powołującego zmieniająca wykaz państw trzecich, w których warunki życia są równorzędne ze zwykłymi warunkami w Unii – Akt o charakterze generalnym – Dopuszczalność skargi – Coroczna ocena dodatku ze względu na warunki życia – Zniesienie.#Sprawa F‑101/13. WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (trzecia izba) z dnia 25 września 2014 r.