Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 258/13/COL z dnia 19 czerwca 2013 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie sprzedaży uprawnień gminy Narvik do energii koncesyjnej przedsiębiorstwu Narvik Energi AS ( „NEAS” ) (Norwegia)