EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 258/13/KOL, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2013 , kauppaa, jolla Narvikin kunta myi oikeutensa käyttöoikeussopimuksen mukaiseen sähköön Narvik Energi AS:lle, koskevan muodollisen tutkintamenettelyn lopettamisesta (Norja)