Zawiadomienie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/137/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii