Europeiska unionens officiella tidning, C 261, 28 oktober 2006