Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 378, 23 grudzień 2004