Pisemne zapytanie E-000147/13 Marek Henryk Migalski (ECR) do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel). Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – „Ustawa antymagnicka” i kolejne represje wobec rosyjskich NGO