Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 29, 30 styczeń 2013