Bond van Adverteerders i in. Wyrok Trybunału z dnia 26 kwietnia 1988 r. # Bond van Adverteerders i inni przeciwko państwu niderlandzkiemu. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Gerechtshof 's-Gravenhage - Niderlandy. # Sprawa 352/85. TITJUR